Електрически велосипеди цени E-Bikes

E-Bikes prices

Цени на електрически велосипеди, които ПиВи Енерджи предлага.

Електрически скутери цени E-Scooters

E-Scooters prices

Цени на електрически скутери, които ПиВи Енерджи предлага.

Наредби

НАРЕДБА № 6
от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 29
от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 (поправка 30.09.2011 г.)

НАРЕДБА № 30
от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311

Закони

Закон за енергията от възобновяеми източници 2 май 2011

Закон за енергетиката

Нормативна база

Закон за енергийната ефективност(ЗЕЕ)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Цени на електроенергията от фотоволтаични централи

Цени на електроенергията от ФЕЦ

Цени на електроенергията от ФЕЦ при използване на европейска схема за подпомагане

 

Новини

23.01.2013г.
ПиВи Енерджи е доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на енергийна ефективност на дома.

20.10.2012г.
ПиВи Енерджи изгради малка фотоволтаична централа 5kW върху навес към жилищна сграда. Използвани са 20 бр. панели CSUN 250-60M и инвертор Fronius IG 60HV

13.10.2011г.
ПиВи Енерджи извършва слънчево енергиен одит за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312).

12.10.2011г.
На 18.10.2011 г. ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от ВЕИ, при които част от инвестицията за изграждането на енергийния обект е от национална или европейска схема за подпомагане.

10.10.2011г.
ПиВи Енерджи разработва проекти за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312). Предлага консултации по всички етапи в кандидатстването и усвояването на средства от европейските фондове.

09.09.2011г.
ПиВи Енерджи ЕООД въведе в експлоатация малка фотоволтаична инсталация, централа, на фасада на съществуваща жилищна сграда.

20.06.2011г.
ДКЕВР прие новите цени за енергията от възобновяеми източници( Решение Ц-18 от 20.06.2011г.)

02.05.2011г.
Народното събрание прие новият закон за енергията от възобновяеми източници

Фотоволтаични панели

Фотоволтаични панели REC,CSUN,TRINA,JINKO
Фотоволтаични модули REC,CSUN,TRINA,JINKO
Фотосоларни панели REC, CSUN, TRINA, JINKO
Слънчеви панели REC, CSUN, TRINA, JINKO
Инвертори Fronius IG, Инвертори Energy-flow,
Слънчево енергиен одит, Енергийно обследване на терени и сгради, Соларни кабели,
Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради,
Фотоволтаични конектори (букси) MC4 и Radox

Фотоволтаични панели, Фотоволтаични модули, Фотосоларни панели, слънчеви панели

Фотоволтаични панели - модули REC peak energy 230PE 235PE 240PE 245PE 230W 235W 240W 245W

Фотоволтаични панели REC
REC Peak Energy 230PE - 230W
REC Peak Energy 235PE - 235W
REC Peak Energy 240PE - 240W
REC Peak Energy 245PE - 245W

Фотоволтаични модули на REC Peak Energy 230-245PE доставят повече мощност на квадратен метър, поради няколко подобрения в дизайна. Въвеждането на три шини във фотоволтаичните панели, по-добър контакт между силициевата клетка и металните контакти, подобрява електрическия поток.
Фотоволтаични панели REC Peak Energy 230-245PE - технически данни


Фотоволтаични панели CSUN240-60P 230W 235W 240W

Фотоволтаични панели CSUN
CSUN240-60P 230W
CSUN240-60P 235W
CSUN240-60P 240W

Фотоволтаичните модули на CSUN240-60P са изградени от високоефективни поликристални фотосоларни клетки.
Фотоволтаични панели CSUN240-60P - технически данни


Фотоволтаични панели монокристални CSUN250-60M 250W

Фотоволтаични панели CSUN
монокристални

CSUN250-60M 250W

Фотоволтаичните модули на CSUN250-60M са изградени от високоефективни монокристални фотосоларни клетки.Фотоволтаични панели CSUN250-60М - технически данни


Фотоволтаични панели TRINA TSM230-PC05, TSM235-PC05, TSM240-PC05,TSM245-PC05 230W 235

Фотоволтаични панели TRINA
TRINA TSM-230PC05 230W
TRINA TSM-235PC05 235W
TRINA TSM-240PC05 240W
TRINA TSM-245PC05 245W

Фотоволтаични модули на TRINA TSM-PC05 са идеалното решение за големи инсталации на земя и покрив.
Фотоволтаични панели TRINA TSM-PC05 - технически данни


Фотоволтаични панели - модули Jinko JKM230-60 JKM235-60 JKM240-60 JKM245-60 230W 235W 240W 245W

Фотоволтаични панели JINKO
Jinko JKM230P-60
Jinko JKM235P-60
Jinko JKM240P-60
Jinko JKM245P-60

Фотоволтаичните модули на Jinko JKM240P-60 имат 12 годишна гаранция за 90% производителност.
Фотоволтаични панели Jinko JKM240P-60 - технически данни


Фотоволтаични инвертори

Фотоволтаични инвертори, Фотосоларни инвертори, Слънчеви инвертори, Соларни инвертори, Solar inverters, PV inverters

Фотоволтаични инвертори Фрониус Fronius, фотосоларни инвертори Фрониус Fronius, слънчеви инвертори Фрониус Fronius, Соларни инвертори Фрониус Fronius, Solar inverters Фрониус Fronius, PV inverters Фрониус Fronius, Fronius IG Plus 120, Fronius IG Plus 150, Fronius IG Plus

Фотоволтаични мрежови инвертори
PV Инвертори Fronius IG 15  1,5kW
PV Инвертори Fronius IG 20  2kW
PV Инвертори Fronius IG 30  2,65kW
PV Инвертори Fronius IG 40  4,1kW
PV Инвертори Fronius IG 60 HV  5kW


PV Инвертори Fronius IG Plus 30 V-1  3kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 35 V-1  3,5kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 50 V-1  4kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 70 V-2  6,5kW

PV Инвертори Fronius IG Plus 100 V-2  8kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 100 V-3*  8kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 120 V-3  10kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 150 V-3  12kW

Фотоволтаичните мрежови инвертори на Fronius са високо ефективни,надеждни, с висока мощност. Фотоволтаичните (on-grid) инвертори на Fronius са сърцето на всяка фотоволтаична (фотосоларна) инсталация (централа). Fronius въвежда постоянно нови технологии в свойте фотоволтаични мрежови инвертори и постоянно е в търсене на новаторски решения. Фотоволтаичните мрежови инвертори на Fronius са високо функционални мрежово свързани , които взаимодействат оптимално с всички фотоволтаични панели.

Фотоволтаични мрежови инвертори Fronius IG 15-60 HV- технически данни

Фотоволтаични мрежови инвертори Fronius IG Plus- технически данни

фотоволтаични автономни инвертори диспечери

Фотоволтаични автономни инвертори
За 24V системи
Инвертори Energy-flow 1K-24 800W
Инвертори Energy-flow 2K-24 1,6kW
Инвертори Energy-flow 3K-24 2,4kW

За 48V системи
Инвертори Energy-flow 1K-48 1kW
Инвертори Energy-flow 3K-48 2,4kW
Инвертори Energy-flow 4K-48 3,2kW
Инвертори Energy-flow 5K-48 4,0kW

Фотоволтаичните автономни(off-grid) инвертори на Energy-flow са хибридни от тип "всичко в едно" или "all-in-one".
В автономните им инвертори (диспечери) има вграден контролер за зареждане на батериите (solar charge controller) с вграден MPPT tracker.
Хибридните автономни фотоволтаични инвертори (диспечери) Energy-flow hybrid имат пълна синусоида (pure sine wave inverter), защита срещу претоварване (overload) и късо съединение (short circuit).
Автономните инвертори притежават функцията "студен старт" (Cold start function). Автономните диспечери са подходящи за домашни фотоволтаични системи, например 5kW покривни фотоволтаични системи за ток.

Фотоволтаични автономни инвертори диспечери Energy-flow - технически данни


Слънчево енергиен одит

Изготвяне на слънчево енергиен одит на най-ниски цени, енергийно обследване на терени

Слънчево енергиен одит - изготвяне

Слънчево енергиен одит изготвен от ПиВи Енерджи е съобразен с изискванията на Програмата за развитие на селските райони по мярка 311 и мярка 312, законът за Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) и съгласно наредба № 16-27 от 22 Януари 2008г.
Слънчево енергийният одит представлява доклад за оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни (енергийни) източници. Слънчево енергийният одит изготвен от високо квалифицираните служители на ПиВи Енерджи ЕООД е на най - високо ниво и най-ниска цена.

ЦЕНА НА СЛЪНЧЕВО ЕНЕРГИЕН ОДИТ


Фотоволтаични конектори

Фотоволтаични конектори Radox, Букси Radox,
Букси Радокс, RADOX® SOLAR connector

Конектори Radox, фотоволтаични конектори Radox, Букси Radox, Букси Радокс, RADOX® SOLAR connector twist lock 4-6mm, Radox® Solar Connector with integrated Twist Lock, Соларни конектори Радокс, Соларни конектори Radox, фотоволтаични конектори

Фотоволтаични (соларни) конектори (букси) Радокс,
RADOX® SOLAR connector twist lock 4-6mm
Конектори Radox, фотоволтаични конектори Radox, Букси Radox, Букси Радокс, RADOX® SOLAR connector twist lock 4-6mm, Radox® Solar Connector Push-Pull, Соларни конектори Радокс, Соларни конектори Radox, фотоволтаични конектори

Фотоволтаични (соларни) конектори (букси) Радокс
Radox® Solar Connector Push-Pull 4-6mm
нагоре