Наредби

НАРЕДБА № 6
от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 29
от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 (поправка 30.09.2011 г.)

НАРЕДБА № 30
от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311

Закони

Закон за енергията от възобновяеми източници 2 май 2011

Закон за енергетиката

Нормативна база

Закон за енергийната ефективност(ЗЕЕ)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Цени на електроенергията от фотоволтаични централи

Цени на електроенергията от ФЕЦ

Цени на електроенергията от ФЕЦ при използване на европейска схема за подпомагане

 

Новини

23.01.2013г.
ПиВи Енерджи е доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на енергийна ефективност на дома.

20.10.2012г.
ПиВи Енерджи изгради малка фотоволтаична централа 5kW върху навес към жилищна сграда. Използвани са 20 бр. панели CSUN 250-60M и инвертор Fronius IG 60HV

13.10.2011г.
ПиВи Енерджи извършва слънчево енергиен одит за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312).

12.10.2011г.
На 18.10.2011 г. ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от ВЕИ, при които част от инвестицията за изграждането на енергийния обект е от национална или европейска схема за подпомагане.

10.10.2011г.
ПиВи Енерджи разработва проекти за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312). Предлага консултации по всички етапи в кандидатстването и усвояването на средства от европейските фондове.

09.09.2011г.
ПиВи Енерджи ЕООД въведе в експлоатация малка фотоволтаична инсталация, централа, на фасада на съществуваща жилищна сграда.

20.06.2011г.
ДКЕВР прие новите цени за енергията от възобновяеми източници( Решение Ц-18 от 20.06.2011г.)

02.05.2011г.
Народното събрание прие новият закон за енергията от възобновяеми източници

Фотоволтаични панели

Фотоволтаични панели, Фотоволтаични модули, Фотосоларни панели, слънчеви панели за ток


Фотоволтаични панели поли-кристални, Фотоволтаични модули поли-кристални, Фотосоларни панели поли-кристални, слънчеви панели за ток поли-кристални

Фотоволтаични панели - модули REC peak energy 230PE 235PE 240PE 245PE 230W 235W 240W 245W

Фотоволтаични панели REC
REC Peak Energy 230PE - 230W
REC Peak Energy 235PE - 235W
REC Peak Energy 240PE - 240W
REC Peak Energy 245PE - 245W

Фотоволтаични модули на REC Peak Energy 230-245PE доставят повече мощност на квадратен метър, поради няколко подобрения в дизайна. Въвеждането на три шини във фотоволтаичните панели, по-добър контакт между силициевата клетка и металните контакти, подобрява електрическия поток.
Фотоволтаични панели REC Peak Energy 230-245PE - технически данни


Фотоволтаични панели CSUN240-60P 230W 235W 240W

Фотоволтаични панели CSUN
CSUN240-60P 230W
CSUN240-60P 235W
CSUN240-60P 240W

Фотоволтаичните модули на CSUN240-60P са изградени от високоефективни поликристални фотосоларни клетки.
Фотоволтаични панели CSUN240-60P - технически данни


Фотоволтаични панели TRINA TSM230-PC05, TSM235-PC05, TSM240-PC05,TSM245-PC05 230W 235

Фотоволтаични панели TRINA
TRINA TSM-230PC05 230W
TRINA TSM-235PC05 235W
TRINA TSM-240PC05 240W
TRINA TSM-245PC05 245W

Фотоволтаични модули на TRINA TSM-PC05 са идеалното решение за големи инсталации на земя и покрив.
Фотоволтаични панели TRINA TSM-PC05 - технически данни


Фотоволтаични панели - модули Jinko JKM230-60 JKM235-60 JKM240-60 JKM245-60 230W 235W 240W 245W

Фотоволтаични панели JINKO
Jinko JKM230P-60
Jinko JKM235P-60
Jinko JKM240P-60
Jinko JKM245P-60

Фотоволтаичните модули на Jinko JKM240P-60 имат 12 годишна гаранция за 90% производителност.
Фотоволтаични панели Jinko JKM240P-60 - технически даннинагоре