Наредби

НАРЕДБА № 6
от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 29
от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 (поправка 30.09.2011 г.)

НАРЕДБА № 30
от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311

Закони

Закон за енергията от възобновяеми източници 2 май 2011

Закон за енергетиката

Нормативна база

Закон за енергийната ефективност(ЗЕЕ)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Цени на електроенергията от фотоволтаични централи

Цени на електроенергията от ФЕЦ

Цени на електроенергията от ФЕЦ при използване на европейска схема за подпомагане

 

Новини

23.01.2013г.
ПиВи Енерджи е доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на енергийна ефективност на дома.

20.10.2012г.
ПиВи Енерджи изгради малка фотоволтаична централа 5kW върху навес към жилищна сграда. Използвани са 20 бр. панели CSUN 250-60M и инвертор Fronius IG 60HV

13.10.2011г.
ПиВи Енерджи извършва слънчево енергиен одит за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312).

12.10.2011г.
На 18.10.2011 г. ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от ВЕИ, при които част от инвестицията за изграждането на енергийния обект е от национална или европейска схема за подпомагане.

10.10.2011г.
ПиВи Енерджи разработва проекти за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312). Предлага консултации по всички етапи в кандидатстването и усвояването на средства от европейските фондове.

09.09.2011г.
ПиВи Енерджи ЕООД въведе в експлоатация малка фотоволтаична инсталация, централа, на фасада на съществуваща жилищна сграда.

20.06.2011г.
ДКЕВР прие новите цени за енергията от възобновяеми източници( Решение Ц-18 от 20.06.2011г.)

02.05.2011г.
Народното събрание прие новият закон за енергията от възобновяеми източници

Фотоволтаични инвертори

Мрежови(on-grid) фотоволтаични инвертори

Фотоволтаични мрежови инвертори, Фотосоларни мрежови инвертори, Фотоволтаични on-grid инвертори

Фотоволтаични инвертори Фрониус Fronius, фотосоларни инвертори Фрониус Fronius, слънчеви инвертори Фрониус Fronius, Соларни инвертори Фрониус Fronius, Solar inverters Фрониус Fronius, PV inverters Фрониус Fronius, Fronius IG Plus 120, Fronius IG Plus 150, Fronius IG Plus

Фотоволтаични мрежови инвертори
PV Инвертори Fronius IG 15  1,5kW
PV Инвертори Fronius IG 20  2kW
PV Инвертори Fronius IG 30  2,65kW
PV Инвертори Fronius IG 40  4,1kW
PV Инвертори Fronius IG 60 HV  5kW


PV Инвертори Fronius IG Plus 30 V-1  3kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 35 V-1  3,5kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 50 V-1  4kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 70 V-2  6,5kW

PV Инвертори Fronius IG Plus 100 V-2  8kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 100 V-3*  8kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 120 V-3  10kW
PV Инвертори Fronius IG Plus 150 V-3  12kW

Фотоволтаичните мрежови инвертори на Fronius са високо ефективни,надеждни, с висока мощност. Фотоволтаичните (on-grid) инвертори на Fronius са сърцето на всяка фотоволтаична (фотосоларна) инсталация (централа). Fronius въвежда постоянно нови технологии в свойте фотоволтаични мрежови инвертори и постоянно е в търсене на новаторски решения. Фотоволтаичните мрежови инвертори на Fronius са високо функционални мрежово свързани , които взаимодействат оптимално с всички фотоволтаични панели.

Фотоволтаични мрежови инвертори Fronius IG 15-60 HV- технически данни

Фотоволтаични мрежови инвертори Fronius IG Plus- технически данни


Автономни(off-grid) фотоволтаични инвертори

фотоволтаични автономни инвертори диспечери

Фотоволтаични автономни инвертори
За 24V системи
Инвертори Energy-flow 1K-24 800W
Инвертори Energy-flow 2K-24 1,6kW
Инвертори Energy-flow 3K-24 2,4kW

За 48V системи
Инвертори Energy-flow 1K-48 1kW
Инвертори Energy-flow 3K-48 2,4kW
Инвертори Energy-flow 4K-48 3,2kW
Инвертори Energy-flow 5K-48 4,0kW

Фотоволтаичните автономни(off-grid) инвертори на Energy-flow са хибридни от тип "всичко в едно" или "all-in-one".
В автономните им инвертори (диспечери) има вграден контролер за зареждане на батериите (solar charge controller) с вграден MPPT tracker.
Хибридните автономни фотоволтаични инвертори (диспечери) Energy-flow hybrid имат пълна синусоида (pure sine wave inverter), защита срещу претоварване (overload) и късо съединение (short circuit).
Автономните инвертори притежават функцията "студен старт" (Cold start function). Автономните диспечери са подходящи за домашни фотоволтаични системи, например 5kW покривни фотоволтаични системи за ток.

Фотоволтаични автономни инвертори диспечери Energy-flow - технически данни


нагоре